Жми "КУПИТЬ" и активируй скидку 3% в корзине →
Наверх

Правила проведения Первого благотворительного ювелирного аукциона

Интернет-магазин Злато

Правила проведення благодійного ювелірного аукціону «Zlato.ua»

1.   Ці Правила визначають основні вимоги до торгівлі ювелірними та іншими виробами із дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння (далі - ювелірні вироби) на благодійному ювелірному аукціоні «Zlato.ua» (далі - аукціон) і поширюються на учасників аукціону.

2.   У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

2.1. аукціон - продаж ювелірних виробів, згідно з яким їх власником стає учасник аукціону, який під час торгів запропонував максимальну ціну за ювелірні вироби, визначені цими Правилами;

2.2. аукціонне майно  – ювелірні вироби безкоштовно передані їх власниками Організатору для продажу на благодійному аукціоні;

2.3. крок аукціону - величина, на яку здійснюється підвищення стартової та кожної наступної ціни оголошеного Ліцитатором лота. Його розмір установлюється Організатором аукціону на кожний лот;

2.4. Ліцитатор - ведучий аукціону;

2.5. лот – ювелірний виріб, що пропонується для продажу на аукціоні, або декілька ювелірних виробів, що пропонуються для продажу на аукціоні як одне ціле;

2.6. Організатор аукціону - суб'єкт підприємницької діяльності, який здійснює реалізацію ювелірних виробів на аукціоні;

2.7. продажна ціна лота - фактична ціна реалізації лота на аукціоні;

2.8. розрахунковий документ - документ установленої форми та змісту, що підтверджує факт продажу ювелірних виробів;

2.9. стартова ціна лота - початкова ціна лота, установлена суб'єктом підприємницької діяльності, що здійснює продаж ювелірних виробів на аукціоні.

3.   В аукціоні беруть участь ювелірний гіпермаркет Zlato.ua (далі – Організатор) і фізичні дієздатні особи або юридичні особи (далі - далі Учасники).

4.   Для організації та проведення аукціону створюється Аукціонна комісія до складу якої входять три представники Організатора.

5.   Аукціонна комісія встановлює стартові ціни та складає акт приймання аукціонного майна (Додаток 1).

6.   На підставі акта приймання аукціонного майна складається інформаційна картка на кожний лот (Додаток № 2).

7.   Всі особи, які бажають взяти участь в аукціоні, можуть ознайомитися з виставленими на торги лотами та інформацією про них, отримати необхідну кваліфіковану консультацію фахівця на передаукціонному перегляді. Учасники не можуть пред'являти претензії або висловлювати зауваження щодо стану ювелірних виробів під час проведення аукціону або при оплаті куплених лотів на підставі недостатньої обізнаності з предметами торгів.

8.   Аукціон проводять Ліцитатор та головою Аукціонної комісії, які є повноважними представниками Організатора на час проведення аукціону. Усі суперечки та розбіжності, що виникають в ході торгів, вирішуються головою Аукціонної комісії, рішення якого є остаточним.

9.   Аукціон розпочинається з оголошення Ліцитатором порядку його проведення.

10.   Кожен лот, що виставляється на аукціон, має номер, зазначений в інформаційній картці, назву, коротку характеристику аукціонного майна, стартову ціну і крок аукціону, про що оголошує Ліцитатор.

11.   Лот виставляється на аукціон за наявності не менш як двох покупців. Якщо протягом трьох хвилин після триразового оголошення стартової ціни немає бажаючих придбати запропонований Ліцитатором лот, то він знімається з торгів і аукціон з цього лота не проводиться.

12.   Під час торгу учасники аукціону повідомляють про готовність придбати виставлений лот за оголошену Ліцитатором ціну, піднімаючи номерну картку, повернуту номером до Ліцитатора, або одночасно піднімають номерну картку і пропонують свою ціну.

13.   Крок, на який зростає ціна лота в ході торгів, становить 10 %. За Організатором збережене право змінити розмір кроку. Учасник може в ході торгів зробити пропозицію про покупку лота за довільною ціною, що перевищує попередню пропозицію більше ніж на один крок.

14.   Якщо ціна, запропонована Учасником аукціону, який перший підняв номерну картку, є більшою за ціну, запропоновану Ліцитатором, Ліцитатор називає аукціонний номер Учасника і запропоновану ним ціну.

15.   Мовчання Учасника аукціону, який першим підняв номерну картку, приймається Ліцитатором як згода його з оголошеною ціною. Після цього Ліцитатор оголошує наступну ціну відповідно до кроку аукціону.

16.   Ліцитатор веде торг до тих пір, доки після триразового повторення чергової ціни не залишиться єдиний претендент, що запропонував найвищу ціну.

17.   Підняття Учасником руки означає згоду її власника купити запропонований лот за оголошеною ціною. Удар молотка означає завершення угоди з купівлі-продажу лота за оголошеною Ліцитатором ціною. Учасник, що останнім підняв номерну картку, вважається таким, що виграв торги.

18.   Після закінчення торгу з цього лота Ліцитатор оголошує про продаж лота, називає продажну ціну й аукціонний номер переможця.

19.   Переможець торгу з цього лота зобов'язаний пред'явити голові Аукціонної комісії свою номерну картку на право оплати.

20.   Учасники аукціону, які в процесі торгу запропонували найвищу ціну на виставлений лот і відмовилися від його придбання, за рішенням голови Аукціонної комісії позбавляються права на подальшу участь в аукціоні. За умови достатньої кількості покупців торги з цього лота відновлюються.

21.   Грошовою одиницею проведення аукціону є гривня.

22.   Під час аукціону головою Аукціонної комісії ведеться протокол, до якого заносяться стартова ціна та продажна ціна аукціонного майна.

23.   Протокол підписується Ліцитатором, візується учасником (переможцем) конкретного лота і передається Організатору.

24.   Голова Аукціонної комісії зазначає у протоколі відповідні суми та в разі сплати в безготівковому порядку номери поточних рахунків, на які переможцю потрібно внести кошти за придбане аукціонне майно, та затверджує протокол у день проведення аукціону.

25.   Придбані покупцем на аукціоні ювелірні вироби поверненню Організатору аукціону не підлягають.

26.   На підставі копії затвердженого протоколу переможці аукціону здійснюють розрахунки за придбані на аукціоні ювелірні вироби готівкою в той самий день, за відсутності інших домовленостей.

27.   Після оплати покупцю ювелірного виробу видається розрахунковий документ, товарний чек.

28.   Виграний лот передається у власність покупця після здійснення останнім повної оплати, яка повинна бути здійснена в день проведення аукціону, за відсутності інших домовленостей.

29.   Організатор має право до початку торгів зняти з продажу будь-який лот без пояснення причин. У процесі аукціону це право передається голові Аукціонної комісії.

30.   У разі несвоєчасної оплати за виторгувані на аукціоні ювелірні вироби результат аукціону з цього лота анулюється.

31.   За результатами проведення аукціону головою Аукціонної комісії складається аукціонна відомість (Додаток 4).

32.   Після закінчення аукціону всі документи передаються головою Аукціонною комісією бухгалтерії Організатора аукціону, де вони зберігаються протягом трьох років.

33.   Кошти, одержані від реалізації аукціонного майна, протягом 10 днів з дня одержання коштів від покупця (не враховуючи дня надходження коштів, вихідних і святкових днів) перераховуються Організатором аукціону на поточний рахунок Благодійного фонду «Таблеточки» з додержанням установленого порядку розрахунків відповідно до законодавства.

34.   Не реалізовані на аукціоні ювелірні вироби Організатор аукціону повертає власнику.


Читайте нас в Telegram
Комментариев пока нет. Будьте первыми кто его оставит
Zlato Combo — выгодно сразу!
09:00-20.00 10:00-20:00 Правила проведения Первого благотворительного ювелирного аукциона "Гипермаркет ювелирных изделий" Украина, ул. В. Гетьмана, 6
0 800 758 008  044 221 21 17
info@zlato.ua 03056 Украина ул. В. Гетьмана, 6